لوگو همراه صندوق امداد ولایت

همراه صندوق امداد ولایت

تصاویر همراه صندوق امداد ولایتتصاویر همراه صندوق امداد ولایتتصاویر همراه صندوق امداد ولایتتصاویر همراه صندوق امداد ولایتتصاویر همراه صندوق امداد ولایت

توضیحات

از طریق این برنامه مشتریان صندوق قرض الحسنه امداد ولایت می توانند درخواست های خود را ارسال کنند و خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.


تغییرات نسخه اخیر

همراه بانک صندوق قرض الحسنه امداد ولایت


توسعه دهنده

شرکت کوثر