لوگو همراه بانک ملت | Bank Mellat

همراه بانک ملت | Bank Mellat

5
تصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellat

توضیحات

**آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.1.9 در تاریخ 1400/12/04 به شرح زیر است:**

دریافت یکبار رمز سرویس‌های حسابی ویکبار رمز پویای سرویس‌های کارتی به صورت مستقیم

استعلام ضمانت‌نامه ریالی

استعلام ضمانت‌نامه ارزی

گزارش استعلام قبض خوکار

گزارش استعلام شارژ خودکار

شارژ رایتل (شارژ و بسته اینترنتی حسابی و کارتی )

مجوز خدمت بانکداری باز

**آخرین تغییرات همراه پلاس ملت نسخه 1.1.4 در تاریخ 1400/12/04 به شرح زیر است:**

سرویس پرداخت حق بیمه ما

شارژ رایتل (شارژ و بسته اینترنتی)

تغییرات نسخه اخیر

,

توسعه دهنده

بهسازان ملت