لوگو همراه بانک ملت | Bank Mellat

همراه بانک ملت | Bank Mellat

5
تصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellatتصاویر همراه بانک ملت | Bank Mellat

توضیحات

آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.2.0 در تاریخ 1401/10/10 به شرح زیر است:

- بازنشانی رمز همراه بانک با استفاده از امضای ملت

- استعلام قبض آب

- استعلام قبض تلفن ثابت

- واقعیت افزوده

توسعه بانک پرداخت بابت موارد ذیل:

- کارتابل مشتری

- اصلاح درخواست تائید شده

- حذف درخواست تائید شده

- گزارش درخواست ارسالی

- گزارش ریز تراکنش موفق

- گزارش ریز تراکنش ناموفق

- پل (پرداخت لحظه‌ای)

- صدور حواله پرداخت لحظه‌ای

- گزارش پیگیری حواله پرداخت لحظه‌ای

- گزارش حواله صادره و وارده

- اصلاح فرآیند کارمزد صدور المثنی اکسس کارت بابت کنترل موارد ذیل:

مفقودی

شکستگی

منقضی شده

مخدوش یا عدم کارائی

- ارائه نامه مرجع قضایی مبنی بر سرقت کارت و سایر موارد قانونی

- کنترل حداقل مبلغ کارمزد بر مبنای 150.000 ریال در زمان بازیابی اطلاعات

- بهبود فرآیند صدور ملت کارت متمرکز (حذف درج اطلاعات لاتین)

- حذف کاشی سهام عدالت

- استقرار لینک خدمت نوبت‌دهی شعب در سایت بستام، به عنوان کاشی در صفحه اصلی سامانه همراه بانک


آخرین تغییرات همراه پلاس ملت نسخه 1.1.5 در تاریخ 1401/10/10 به شرح زیر است:

- استعلام قبض آب

- استعلام قبض تلفن ثابت

- واریز به حساب سازمان‌ها

- درج لوگو و شعار بانک ملت در رسیدهای همراه پلاس


(این اپلیکیشن برای کاربران دارای آی‌‌او‌اس ۱۶.۴ د رحال حاضر با اختلال روبرو هست که توسط بانک در دست بررسی می‌باشد)

تغییرات نسخه اخیر

آخرین تغییرات همراه بانک ملت نسخه 1.2.0 در تاریخ 1401/10/10 به شرح زیر است:

- بازنشانی رمز همراه بانک با استفاده از امضای ملت

- استعلام قبض آب

- استعلام قبض تلفن ثابت

- واقعیت افزوده

توسعه بانک پرداخت بابت موارد ذیل:

- کارتابل مشتری

- اصلاح درخواست تائید شده

- حذف درخواست تائید شده

- گزارش درخواست ارسالی

- گزارش ریز تراکنش موفق

- گزارش ریز تراکنش ناموفق

- پل (پرداخت لحظه‌ای)

- صدور حواله پرداخت لحظه‌ای

- گزارش پیگیری حواله پرداخت لحظه‌ای

- گزارش حواله صادره و وارده

- اصلاح فرآیند کارمزد صدور المثنی اکسس کارت بابت کنترل موارد ذیل:

مفقودی

شکستگی

منقضی شده

مخدوش یا عدم کارائی

- ارائه نامه مرجع قضایی مبنی بر سرقت کارت و سایر موارد قانونی

- کنترل حداقل مبلغ کارمزد بر مبنای 150.000 ریال در زمان بازیابی اطلاعات

- بهبود فرآیند صدور ملت کارت متمرکز (حذف درج اطلاعات لاتین)

- حذف کاشی سهام عدالت

- استقرار لینک خدمت نوبت‌دهی شعب در سایت بستام، به عنوان کاشی در صفحه اصلی سامانه همراه بانک


آخرین تغییرات همراه پلاس ملت نسخه 1.1.5 در تاریخ 1401/10/10 به شرح زیر است:

- استعلام قبض آب

- استعلام قبض تلفن ثابت

- واریز به حساب سازمان‌ها

- درج لوگو و شعار بانک ملت در رسیدهای همراه پلاس

توسعه دهنده

بهسازان ملت