لوگو  همراه بانک سپه

همراه بانک سپه

3.7
تصاویر  همراه بانک سپهتصاویر  همراه بانک سپهتصاویر  همراه بانک سپهتصاویر  همراه بانک سپهتصاویر  همراه بانک سپه

توضیحات

خدمات سپرده شامل :


- مشاهده فهرست و جزئیات سپرده ها


- مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش سپرده


- امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده


- انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا)


- انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی


-پرداخت قبض با سپرده
خدمات کارت شامل :


- امکان دریافت رمز پویا


- دریافت موجودی کارت (کارت های بانک سپه و بانکهای ادغامی)


- دریافت ده گردش آخر کارت


- پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل


- انتقال وجه کارت به کارت(شتابی)


- انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک سپه و بانکهای ادغامی)


- پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد)


- خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)


-تغییر رمز اینترنتی (رمز دوم) کارت (کارت های بانک سپه و بانکهای ادغامی)


- مسدود نمودن کارت

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

بانک سپه