لوگو همراجو

همراجو

دریافت
تصاویر همراجوتصاویر همراجوتصاویر همراجوتصاویر همراجو

توضیحات

همراجو چیست و چطور کار می‌کند؟

اگر شما قصد دارید تا از یک مبدا به مقصدی خاص بروید، می‌توانید به دنبال افرادی بگردید که قصد دارند شما را همراهی کنند. به این طریق می‌توانید در طول مسیر همسفرانی خوش صحبت داشته باشید تا مسیر طولانی به شما سخت نگذرد. همچنین می‌توانید هزینه این سفر درون شهری یا حتی برون شهری را با همسفر خود شریک شوید.

با این کار هم در هزینه‌های دو طرف صرفه‌جویی می‌شود، هم دیگر لازم نیست مسیر را به تنهایی طی کنید و یک همسفر خوش صحبت خواهید داشت. علاوه بر آن، می‌توانید به کاهش آلودگی شهر خودمان نیز کمک شایان توجهی کنیم.

ر ضمن لازم نیست که نگران امنیت سفر خود باشید، زیرا همراجو تمامی مدارک شناساسی، اعم از مدارک شناسایی شخصی و مدارک مالکیت خودروی همسفران شما را به خوبی بررسی می‌کنند. پس با همراجو آسوده و ارزان سفر کنید!


تغییرات نسخه اخیر

بهبود در عملکرد برنامه


توسعه دهنده

همراجو