لوگو های بانک

های بانک

5
تصاویر های بانکتصاویر های بانکتصاویر های بانکتصاویر های بانکتصاویر های بانکتصاویر های بانک

توضیحات

با تلفن همراه خود افتتاح حساب کنید، کارت بانکی دریافت کنید و از تمامی خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به شعبه بهره‌مند شوید.

علاوه بر این می توانید به راحتی به تمامی حساب ها و کارت های بانک کارآفرین خود در اپلیکیشن دسترسی داشته باشید و تراکنش های مالی خود را انجام دهید.


تغییرات نسخه اخیر

افزوده شدن امکان درخواست تسهیلات مبتنی بر امتیاز

افزوده شدن امکان مشاهده جزییات امتیاز

افزوده شدن امکان نمایش/عدم نمایش موجودی درصفحات تراکنش مالی

افزوده شدن امکان درج توضیحات آدرس در فرآیند افتتاح حساب

بهبود عملکرد کلی برنامه و تجربه کاربری


توسعه دهنده

بانک کارآفرین