لوگو نیوالکترون

نیوالکترون

تصاویر نیوالکترونتصاویر نیوالکترونتصاویر نیوالکترونتصاویر نیوالکترونتصاویر نیوالکترون

توضیحات

نیوالکترون برنامه ای است که شما از طریق آن می‌توانید کنترل تجهیزات خانه را از طریق شبکه محلی و یا اینترنت بدست بگیرید.


ویژگی‌های آن:

کنترل سیستم روشنایی و امکانات روشنایی‌ها نظیر کنترل شدت نور و رنگ

کنترل هوشمند روشنایی‌ها و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بر اساس شرایط حضور در خانه

کنترل درها و پرده ها

کنترل سیستم صوت و تنظیم شدت صوت هر ناحیه

سیستمهای امنیتی و ایمنی خانه

مدیریت نوسان برق و محافظت از دستگاههای حساس

اجرای سناریوهای متنوع و هوشمند

برنامه ریزی کلیدها و سنسورهای موجود در خانه

مدیریت انرژی ساختمان

و ....

نکته مهم: برای استفاده از این برنامه لازم است که سیستم نیوالکترون در خانه نصب شده باشد.


تغییرات نسخه اخیر

افزوده شدن آیتم امنیتی

اصلاح عملکرد پخش صوت

رفع برخی باگهای نرم افزار


توسعه دهنده

نیو الکترون