لوگو نژادهای سگ

نژادهای سگ

تصاویر نژادهای سگ تصاویر نژادهای سگ تصاویر نژادهای سگ

توضیحات

تمام نژادهای سگ همراه با عکس و توضیحات کامل

قابلیت اشتراک گذاری کلیه مطالب

- نژادها کامله

- همه نژادها دارای عکس هستند

- توضیحات و ویژگی ها کامل توضیح داده شده است

- دارای قابلیت اشتراک گذاری کلیه نژادها به طور کامل

- حتی تیتر نژادها داری عکس می باشد


شامل:


توضیحات

خلق و خو

وزن و ارتفاع

مشکلات سلامتی

شرایط نگهداری

فعالیت بدنی

طول عمر

آراستن

تعداد توله ها

تاریخچه

گروه

و...


دسته بندی نژاد ها در 14 گروه مختلف


نژادهای سگهای گله

نژادهای سگهای جنوبی

نژادهای سگهای کار

نژادهای سگهای آموخته با تفنگ

نژادهای سگهای ورزشی

نژادهای سگهای عروسکی

نژادهای سگهای قطبی

نژادهای سگهای بولی

نژادهای سگهای نگهبان

نژادهای سگهای شکاری

نژادهای سگهای تریر

نژادهای سگهای ماستیف

نژادهای سگهای غیر ورزشی

نژادهای سگهای امشخص


فهرست نژادها شامل 131 نژاد:


✔.نژاد آفن پینچر

✔ نژاد افغان هاند

✔ نژاد سگ وحشی آفریقایی

✔ نژاد آیردل تریر

✔ نژاد آکباش

✔ نژاد آکیتا

✔ نژاد آلابای

✔ نژاد آلاسکن هاسکی

✔ نژاد آلاسکن کلی کای

✔ نژاد آلاسکن مالاموت

✔ آمریکن بولی

✔ نژاد آمریکن کوکر اسپانیل

✔ آمریکن پیت بول تریر

✔ نژاد باسنجی

✔ نژاد باست هاند

✔ نژاد بیگل

✔ نژاد بدلینگتون تریر

✔ نژاد بلژین مالینویز

✔ نژاد بلژین شپرد

✔ نژاد برنس مانتن داگ

✔ نژاد بیشون فریزه

✔ نژاد بلادهاند

✔ نژاد بولوگنس

✔ نژاد بردر کولی

✔ نژاد بردر تریر

✔ نژاد بول ماستیف

✔ نژاد کی رن تریر

✔ نژاد کین کورسو

✔ نژاد کاردیگن ولش کرگی

✔ نژاد کوکیژین آوچارکا - سگ قفقازی

✔ نژاد کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل

✔ نژاد چیواوا

✔ نژاد چاینیز چونگ کینگ داگ

✔ نژاد چاینیز کرستد

✔ نژاد چاینیز شارپی

✔ نژاد شینوک

✔ نژاد چاو چاو

✔ نژاد کلامبر اسپانیل

✔ نژاد کرلی کتد رتریور

✔ نژاد داکسهاند - مینیاتور

✔ نژاد داکسهاند - استاندارد

✔ نژاد دالمیشن

✔ نژاد دندی دینمنت تریر

✔ نژاد دینگو

✔ نژاد دوبرمن

✔ نژاد داگو آرژانتینو

✔ نژاد انگلیش بولداگ

✔ نژاد انگلیش کوکر اسپانیل

✔ نژاد انگلیش فاکس هاند

✔ نژاد انگلیش پوینتر

✔ نژاد انگلیش ستر

✔ نژاد انگلیش اسپرینگر اسپانیل

✔ نژاد فرنچ بولداگ

✔ نژاد جرمن شپرد

✔ نژاد اشپیتز آلمانی

✔ نژاد گلدن رتریور

✔ نژاد گریت دین

✔ نژاد گرین لند داگ

✔ نژاد گریهاند

✔ نژاد هاوانیز

✔ نژاد آیریش ستر

✔ نژاد آیریش واتر اسپانیل

✔ نژاد جک راسل

✔ نژاد جاپانیز چاین

✔ نژاد جاپانیز اشپیتز

✔ نژاد کیزهاند

✔ نژاد کری بلو تریر

✔ نژاد کمندور

✔ نژاد کوواز

✔ نژاد لابرادور هاسکی

✔ نژاد لابرادور رتریور

✔ نژاد لنکشر هیلر

✔ نژاد لهاسا آپسو

✔ نژاد مالتیز

✔ نژاد مینیاتور پینچر

✔ نژاد نیپلین ماستیف

✔ نژاد نیوفاندلند

✔ نژاد نروجین الکهاند

✔ نژاد نرویچ تریر

✔ نژاد الدانگلیش شیپداگ

✔ نژاد پاپیلون

✔ نژاد پکینیز

✔ نژاد پامرانیان

✔ نژاد پودل - مینیاتور

✔ نژاد پودل - استاندارد

✔ نژاد پودل - عروسکی

✔ نژاد پرتگیز شپرد

✔ نژاد پاگ

✔ نژاد پولی

✔ نژاد ردیژن ریدج بک

✔ نژاد راف کولی

✔ نژاد رتوایلر

✔ نژاد سنت برنارد

✔ نژاد سالوکی

✔ نژاد ساموید

✔ نژاد سرابی

✔ نژاد اسچیپرکی

✔ نژاد اسکاتیش تریر

✔ نژاد اشنوزر - غولپیکر

✔ نژاد سیلی هم تریر

✔ نژاد شتلند شیپداگ

✔ نژاد شیتزو

✔ نژاد شایلو شپرد

✔ نژاد سیبرین هاسکی

✔ نژاد اسکای تریر

✔ نژاد سافت کوتد ویتن تریر

✔ نژاد استافوردشایر بول تریر

✔ نژاد تیبتن ماستیف

✔ نژاد تیبتن اسپانیل

✔ نژاد ویشلا

✔ نژاد وایمارینر

✔ نژاد وست هایلند وایت تریر

و....


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

دامپزشکی