لوگو نوین پوز | Novin poz

نوین پوز | Novin poz

تصاویر نوین پوز | Novin pozتصاویر نوین پوز | Novin pozتصاویر نوین پوز | Novin poz

توضیحات

نوین پوز نخستین نرم افزار اتصال به ام پوز تحت سیستم عامل ای او اس می باشد که مجهز به ۴ عمل اصلی شارژ, خرید , مانده و پرداخت قبض می باشد .این دستگاه جایگزینی کارآمد برای پوزهای بزرگ و سنگین میباشد .جهت استفاده از این راهکار به شعب بانک اقتصاد نوین مراجعه فرمایید.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

novinpoz