لوگو نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلی

نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلی

تصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلیتصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلیتصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلیتصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلیتصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلیتصاویر نوآیند | سامانه هوشمند مشاوره تحصیلی

توضیحات

اپلیکیشن مشاوره تحصیلی نوآیند،کاملترین اپلیکیشن مشاوره تحصیلی در کشور می باشد.


امکانات این اپلیکیشن:


انتخاب مشاور از هرجای کشور و ارتباط دو طرفه از طریق چت درون برنامه و همچنین تماس امن تلفنی


برنامه ریزی دوره ای و مقایسه ساعات اجرا شده با انجام نشده


آزمون های روزانه از درس خوانده شده در هر روز


تحلیل آزمون های آزمایشی


گزارشات لحظه ای به صورت نمودار و جدول


نمایش دقیق مسیر قهرمانی


کارنامه عملکردی دوره ای


تغییرات نسخه اخیر

رفع مشکلات


توسعه دهنده

تیم نوآیند