لوگو نقشه‌ی ترافیک اصفهان

نقشه‌ی ترافیک اصفهان

تصاویر نقشه‌ی ترافیک اصفهانتصاویر نقشه‌ی ترافیک اصفهانتصاویر نقشه‌ی ترافیک اصفهان

توضیحات

- نقشه‌ آفلاین اصفهان و برخی لایه‌های مکانی کاربردی


- سرویس مسیریابی هوشمند اتوبوس


- سرویس مسیریابی هوشمند خودروی سواری


- امکان در نظر گیری محدوده طرح و ترافیک معابر در مسیریابی خودرو


- سرویس مسیریابی تاکسی‌ خطی


- سرویس مسیریابی دوچرخه


- نقشه ماهواره‌ایتغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

maps