لوگو نسخه تخصصی زنان و مامایی

نسخه تخصصی زنان و مامایی

تصاویر نسخه تخصصی زنان و ماماییتصاویر نسخه تخصصی زنان و ماماییتصاویر نسخه تخصصی زنان و مامایی

توضیحات

در این مجموعه سعی شده است نسخه‌های پرکاربرد بیماری‌های شایع در سه بخش: ژنیکولوژی، مامایی و مراقبت از نوزادان

بصورت کامل و بر اساس آخرین رفرنس مجموعه زنان و مامایی ویلیامز و نواک ارائه گردد.


طبیعی است هدف از گردآوری این مجموعه، تسهیل دسترسی آسان شما به نسخ و نکات دارویی می‌باشد؛ یکی دیگر از ویژگی‌های این نرم‌افزار جستجوی بیماری مورد نظر شماست.

همچنین در هر یک از بیماری‌ها علاوه بر نسخه بیماری، توضیحات مربوط به بیماری و توصیه‌های لازم به بیمار نیز ذکر شده است که جهت راهنمایی مراجعه‌کننده بسیار مفید می‌باشد.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

نسخه تخصصی زنان و مامایی