لوگو نرم افزار CRM دیدار

نرم افزار CRM دیدار

تصاویر نرم افزار CRM دیدارتصاویر نرم افزار CRM دیدارتصاویر نرم افزار CRM دیدارتصاویر نرم افزار CRM دیدار

توضیحات

قبل از نرم افزار CRM بی نظمی پیگیری ها، وابستگی به افراد، عدم وجود یک دیتابیس از مشتریان، فروش آشفته و نداشتن تصویر روشن از کسب و کار باعث می شد شما شب ها در آرامش نخوابید، اما بعد از نرم افزار CRM، نظم و سرعت در پیگیری ها، عدم وابستگی به افراد، فروش بیشتر، در کنترل بودن فروش توسط شما و دیدن آنچه که به شما کمک می کند تا رشد کنید باعث خواهد شد شما شب ها آسوده بیاسایید.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود کلی نرم افزار

توسعه دهنده

دیدار سی آر ام