لوگو نجوم و ستاره شناسی

نجوم و ستاره شناسی

تصاویر نجوم و ستاره شناسیتصاویر نجوم و ستاره شناسیتصاویر نجوم و ستاره شناسیتصاویر نجوم و ستاره شناسی

توضیحات

اَختَرشناسی، ستاره‌شناسی یا نجوم به دانش بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی «پدیده‌های آسمانی» ازجمله ستاره‌ها، سیاره‌ها، دنباله‌دارها، کهکشان‌ها و پدیده‌هایی مانند شفق قطبی و تابش زمینهٔ کیهانی گفته می‌شود که منشأ آن‌ها در خارج از جوّ زمین است. اخترشناسی با رشته‌هایی همچون فیزیک، شیمی و فیزیکِ حرکت ارتباط تنگاتنگ دارد و همچنین با رشتهٔ کیهان‌شناسی (پیدایش و تکامل عالم) ارتباط نزدیکی دارد.

تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران