لوگو ناب

ناب

تصاویر نابتصاویر نابتصاویر ناب

توضیحات

اپلیکیشن ERP سازمانی ، جهت کنترل پرسنل اخبار و آموزش و ارزیابی

تغییرات نسخه اخیر

تغییرات کلی

برطرف کردن باگ ها

اضافه شدن قابلیت های جدید


توسعه دهنده

دیلی مارکت