لوگو نابو

نابو

تصاویر نابوتصاویر نابوتصاویر نابوتصاویر نابو

توضیحات

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه
نابو پل ارتباطی بین اولیاء و مدرسه
ویژه مدارس ابتدایی

تغییرات نسخه اخیر

- حل مشکلات مربوط به کیبورد در صفحه ورود
- اضافه شدن راهنمای ورود کاربران

توسعه دهنده

آران