لوگو نابو

نابو

1
تصاویر نابوتصاویر نابوتصاویر نابوتصاویر نابو

توضیحات

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه

نابو پل ارتباطی بین اولیاء و مدرسه

ویژه مدارس ابتدایی

تغییرات نسخه اخیر

- حل مشکلات مربوط به کیبورد در صفحه ورود

- اضافه شدن راهنمای ورود کاربران

توسعه دهنده

آران