لوگو مکانیک ماشین

مکانیک ماشین

تصاویر مکانیک ماشینتصاویر مکانیک ماشینتصاویر مکانیک ماشین

توضیحات

برنامه مکانیک ماشین شامل معرفی قطعات موتور خودرو(به همراه تصویر قطعات) و همچنین عیوب و تعمیر خودرو می باشد.


امکانات نرم افزار:


نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار

افزودن مطلب مورد علاقه به لیست علاقمندیها

جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده

امکان به اشتراک گذاری محتویات نرم افزار

تغییر اندازه قلم

رفتن به مطلب بعدی وقبلی با یک کلیک

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

مکانیک ماشین