لوگو مهندس پزشک

مهندس پزشک

تصاویر مهندس پزشکتصاویر مهندس پزشکتصاویر مهندس پزشکتصاویر مهندس پزشکتصاویر مهندس پزشک

توضیحات

اپليکيشن " مهندس پزشک " اولين برنامه تخصصي و جامع از سري نرم افزارهاي "کاربردي مهندسي پزشکي" است که از يک سو به موضوعاتي چون آموزش و آشنايي با انواع تجهيزات پزشکي، زير مجموعه هاي کاري، استانداردها و موضوع کاريابي و استخدام پرداخته و از سوي ديگر به دسته بندي و معرفي شرکت هاي فعال در اين رشته و فروش آنلاين تجهيزات پزشکي پرداخته است. برنامه مورد استفاده : مهندسين پزشک، پزشکان، پرستاران تمام علاقمندان اين برنامه توسط "تيم مهندسي پزشکي تبريز" و همکاري جامعه مهندسي پزشکي ايران طراحي شده است.


تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن فروشگاه تجهیزات پزشکی و فرهنگی


توسعه دهنده

تیم مهندسی پزشکی تبریز