لوگو مهندسی بیمارستان

مهندسی بیمارستان

تصاویر مهندسی بیمارستانتصاویر مهندسی بیمارستانتصاویر مهندسی بیمارستان

توضیحات

ماهنامه مهندسي بیمارستان به عنوان اولین ماهنامه سراسری تخصصی در زمينه طراحی، مشاوره، ساخت، تجهیز، سرمایه گذاری و مدیریت بیمارستان بوده و رسانه‌ای است که انحصارا همه مسائل مربوط به ساخت بیمارستان را طرح می‌کند.


تغییرات نسخه اخیر

انتشار نسخه.

توسعه دهنده

پرشیا شبکه