لوگو مهد من

مهد من

تصاویر مهد منتصاویر مهد منتصاویر مهد من

توضیحات

مهد من برنامه ای برای تسهیل ارتباط بین مهدکودک و والدین کودکان است.


بخشی از امکانات این برنامه شامل موارد زیر است.

- امکان نمایش برنامه هفتگی

- امکان نمایش برنامه غذایی

- امکان نمایش تصاویر کودکان

- امکان نمایش نمودار های قد و وزن

تغییرات نسخه اخیر

- رفع پاره ای اشکالات جزیی

توسعه دهنده

حسینی مقدم