لوگو مهد من

مهد من

تصاویر مهد منتصاویر مهد منتصاویر مهد من

توضیحات

مهد من برنامه ای برای تسهیل ارتباط بین مهدکودک و والدین کودکان است.


بخشی از امکانات این برنامه شامل موارد زیر است.  • امکان نمایش برنامه هفتگی

  • امکان نمایش برنامه غذایی

  • امکان نمایش تصاویر کودکان

  • امکان نمایش نمودار های قد و وزن


تغییرات نسخه اخیر


  • رفع پاره ای اشکالات جزیی


توسعه دهنده

حسینی مقدم