لوگو مهد من

مهد من

تصاویر مهد منتصاویر مهد منتصاویر مهد من

توضیحات

مهد من برنامه ای برای تسهیل ارتباط بین مهدکودک و والدین کودکان است.

بخشی از امکانات این برنامه شامل موارد زیر است.
- امکان نمایش برنامه هفتگی
- امکان نمایش برنامه غذایی
- امکان نمایش تصاویر کودکان
- امکان نمایش نمودار های قد و وزن

تغییرات نسخه اخیر

- رفع پاره ای اشکالات جزیی

توسعه دهنده

حسینی مقدم