لوگو ملت خواه

ملت خواه

تصاویر ملت خواهتصاویر ملت خواهتصاویر ملت خواهتصاویر ملت خواهتصاویر ملت خواه

توضیحات

من حسین ملت خواه هستم ؛ روانشناسم و پس از سال ها تجربه در زمینه مشاوره و تدریس به این نتیجه رسیده ام که تغییر زندگی بسیار ساده است. به شرطی که شخص برای تغییر زندگی مصمم بوده و مطالب علمی و درستی به او ارائه گردد. در این راستا مجموعه آموزشی شاهکار ذهن تاسیس گردید. آرزویمان این است که شما هم مانند هزاران دانشجوی مجموعه شاهکار ذهن به موفقیت های چشم گیر رسیده و این شعار را جهانی کنید (عاشق خودت باش و شاهکار شو)

تغییرات نسخه اخیر

تغییرات ظاهری صفحه اول

توسعه دهنده

وسام