لوگو مسیکا | Masika

مسیکا | Masika

تصاویر مسیکا | Masikaتصاویر مسیکا | Masikaتصاویر مسیکا | Masikaتصاویر مسیکا | Masikaتصاویر مسیکا | Masika

توضیحات

برنامه جامع حسابداری پروژه ها و همچنین حسابداری کار های شخصی با قابلیت های :
۱- تعریف نا محدود گروه و زیر گروه های حساب
۲- تعریف پروژه با بودجه اولیه
۳- تعریف طرف حساب
۴- ارسال و دریافت اطلاعات از سرور
۵- ثبت چک برای پروژه و امکان فعالسازی یادآوری قبل از سررسید چک
۶- امکان ثبت هزینه های ثابت هر پروژه
۷- روند پروژه
۸- گزارش گیری های متنوع
۹- گزارش سود و زیان پروژه
۱۰- گزارش با امکان فیلتر کردن تمامی پارامتر های ورودی
۱۱- ثبت سند برای بیش از یک پروژه
۱۲- ضمیمه عکس به سند
۱۳- خروجی گزارشات به اکسل و پی دی اف
و بسیاری امکانات دیگر


تایید مالکیت اپلیکیشن 8785940

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

Amir Zandi