لوگو مدیر انوری

مدیر انوری

تصاویر مدیر انوریتصاویر مدیر انوریتصاویر مدیر انوریتصاویر مدیر انوری

توضیحات

شاعر فقید ومجاهد روحانی شادروان مدیر محمد انور انوری در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در ولایت هرات افغانستان دیده بجهان گشود ودر سحرگاه روز جمعه ۲۲ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی بدیدار دوست شتافت .

از ین شاعر و عارف والا مقام صدها اثر شعری . بیادگار مانده که اولین مجموعه شعری گنج المعانی به زیور چاپ آراسته گردیده و بزودی آثار دیگر شاعر فقید به زیور چاپ آراسته خواهد گردید واز طریق همین اپلیکشن به دسترس علاقمندان شعر مرحوم قرار خواهد گرفت

تغییرات نسخه اخیر

اولین انتشار برنامه

لذت ببرید

توسعه دهنده

سیادتی