لوگو مدیریت ویزیت علمی سایه

مدیریت ویزیت علمی سایه

تصاویر مدیریت ویزیت علمی سایهتصاویر مدیریت ویزیت علمی سایهتصاویر مدیریت ویزیت علمی سایه

توضیحات

این نرم افزار امکان ثبت ویزیت در فرآیند مارکتینگ شرکت های دارویی را برای شما فراهم می آورد. در ویزیت امکان ثبت ورود و خروج به مطب پزشک یا داروخانه، ثبت نمونه های ویزیت و هدایای تبلیغاتی را خواهید داشت.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

مدیریت ویزیت علمی سایه