لوگو مددیتا دمو

مددیتا دمو

تصاویر مددیتا دموتصاویر مددیتا دموتصاویر مددیتا دمو

توضیحات

اپلیکیشن نسخه نویسی و اردر نویسی مددیتا


مددیتا، همراه پزشکان در طرح


اپلیکیشن مددیتا برای تسهیل و تسریع دسترسی همکاران محترم پزشک و اینترنها و رزیدنتها به اطلاعات بالینی بیماریها طراحی شده است

در مددیتا نسخه های پیشنهادی برای شایعترین بیماری ها ارایه شده است همچنین جهت دستیابی آسان همکاران محترم به جدیدترین رویکردهای درمانی از پرداختن به اتیولوژی و نحوه تشخیص پرهیز شده است تا بتوان با سهولت و سرعت بیشتری درمانهای پیشنهادی را مرور کرد.

در قسمت اوردرها به اپروچ های شایع به بیماری ها در قالب مجموعه ای از اوردرهای اولیه ، نکات مهم تشخیصی و درمانی و تعیین تکلیف بیماران به صورت دسته بندی شده برای بخش های مختلف ارایه شده است

در این اپلیکیشن مطالب علمی و صنفی کاربردی برای پزشکان در کار و طرح جمع آوری شده است

یکی دیگر از دغدغه های پزشکان مخصوصا پزشکانی که تازه فارغ التحصیل شده اند، پیدا کردن راه ارتباط با شبکه های بهداشت شهرستانها هنگام جستجو برای محل کار و طرح می باشد بهمین دلیل در مددیتا قسمتی جهت جمع اوری شماره تماسهای شبکه های بهداشت طراحی شده است.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه دمو مددیتا.

توسعه دهنده

فرشاد