لوگو محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸

محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸

تصاویر محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸تصاویر محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸تصاویر محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸تصاویر محاسبه دستمزد کارشناسی دادگستری ۹۸

توضیحات

تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه و مطابق دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۶ تهیه و تدوین گردیده است.

با توجه به پیچیدگی محاسبات در تعیین دستمزد ، این برنامه قادر است نسبت به تعیین دستمزد ارزیابی و اجاره بها به صورت جداگانه بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل اقدام نماید


دامنه کاربرد این برنامه برای کارشناسان رسمی دادگستری ، وکلا ، و اصحاب درگیر در کارشناسی به صورت عمومی می باشد.

خوشحال می شوم با ارائه نظرات سازنده در ارتقا این برنامه کمک نمایید

حسن نظری - کارشناس رسمی دادگستری

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

حسن نظری