لوگو مجتمع غذایی آیدا

مجتمع غذایی آیدا

تصاویر مجتمع غذایی آیداتصاویر مجتمع غذایی آیداتصاویر مجتمع غذایی آیدا

توضیحات

وبسایت سفارش اینترنتی غذا و سامانه باشگاه مشتریان مجتمع غذایی آیدا کرمان


پیش از اقدام به خرید و سفارش غذا، ابتدا به عضویت باشگاه مشتریان آیدا درآمده تا بتوانید از امتیازات ویژه آن استفاده نمایید.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

aida