لوگو مایع درمانی دامپزشکی

مایع درمانی دامپزشکی

تصاویر مایع درمانی دامپزشکیتصاویر مایع درمانی دامپزشکیتصاویر مایع درمانی دامپزشکیتصاویر مایع درمانی دامپزشکی

توضیحات

انتقال خون در دام بزرگ به برنامه اضافه شد.


برنامه جامع مایع درمانی

مخصوص دامپزشکی

شامل:

آب بدن

ساختار مایعات بدن

تنظیم تغییرات آب بدن

بالاتس مایعات

تعادل اسید و باز

طبقه بندی مایعات

معرفی محلول های مختلف

اسمولاریته های مختلف

تشخیص دهیدراتاسیون

چه نوع سرمی و چرا؟

جایگزی کردن مایعات

محاسبه میزان مایعات مورد نیاز

زوش های تجویز مایعات

انواع سوزن ها و کاتتر

علائم تزریق بیش از حد

عوامل باعث توقف در تجویز

شوک

دلایل شوک و علائم شوک

درمان شوک

مایع درمانی پیشنهادی

نکات مهم

و....


بخش انتقال خون در دام بزرگ:

مقدمه

آنتی ژن

آنتی بادی

گروه های خونی در حیوانات

گروه های خونی در گاو

گروه های خونی در اسب

گروه های خونی گوسفند

گروه های خونی بز

انتقال خون و مسائل پیرامون آن

موارد اصلی کاربرد انتقال خون

نحوه ی انتقال خون

تعیین مقدار خون مورد نیاز برای انتقال

واکنش سازگاری

تست سازگاری

انتخاب یک اهدا کننده

انتقال خون

راه های انتقال خون

توصیه ها و موارد احتیاط

واکنش های ناشی از انتقال خون در حیوانات


منابع:


بخش مایع درمانی:


1- اصول مایع درمانی در دامپزشکی

مولفین: دکتر بهمن مصلی نژاد، دکترعباس احمدی، دکتر فرزاد جولایی


2- مایع درمانی کاربردی در دام های کوچک

گردآوری و تدوین: دکترعلی اصغر سرچاهی


بخش انتقال خون در دام بزرگ:


1- سید علی مجابی،ارکیده حیدر نژاد، خون شناسی آزمایشگاهی و روش های آزمایشگاهی،انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی،چاپ اول،1382،ص 199 تا 212


2-ناهید اطیابی، کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی و روش های آزمایشگاهی،انتشارات دانشگاه تهران،1384،ص 168 تا 181


“Blood transfusions in cattle” Andrew Soldan. In Practice 1999

BLOODTRANSFUSION IN CATTLE, Marcel Van Aert DVM , Practitioner , Ghent University

Blood transfusion in cattle, S Briggs, Proceedings of The Society of Dairy Cattle Veterinarians of the NZVA Annual Conference, 2014

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی