لوگو مافیا و شهروند

مافیا و شهروند

تصاویر مافیا و شهروند تصاویر مافیا و شهروند تصاویر مافیا و شهروند

توضیحات

اگر اهل بازی مافیا هستید، احتمالا به این مشکل برخوردید که چگونه بین افراد نقش‌ها را تقسیم کنید یا اینکه هر نقش در بازی باید چه وظیفه‌ای انجام دهد و در چه صورت برنده بازی خواهد بود!

بازی مافیا را دانلود کنید؛ ما تمام این مشکلات را با این اپلیکیشن برای شما حل کردیم.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

شهروند و مافیا