لوگو قدس مارکت

قدس مارکت

تصاویر قدس مارکتتصاویر قدس مارکتتصاویر قدس مارکت

توضیحات

قدس مارکت اپلیکیشن معرفی و فروش مواد غذایی در شهر قدس

تغییرات نسخه اخیر

اولین نسخه برنامه

توسعه دهنده

میلاد