لوگو قانون پلاس

قانون پلاس

تصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاس

توضیحات

قانون پلاس دارای امکانات متنوعی می باشد که شامل مواد زیر می باشد:

- دسترسی به مهم ترین قوانین رسمی کشور و دیوان عالی کشور

- نظریات مشورتی

- آرا وحدت رویه

- محاسبات از قبیل ارث و خسارت تاخیر تادیه

- ایجاد آلارم برای یادآوری کارهای روزانه

- تقویم کاری و ایجاد آلارم یادآوری

- ایجاد دسته بندی و شخصی سازی از قوانین، نظریات مشورتی، آرا وحدت رویه و یادداشت های شخصی و همچنین ذخیره آن در سرور و نگهداری مطالب در صورت حذف نرم افزار

تغییرات نسخه اخیر

بروزرسانی نظریات مشورتی

بروزرسانی آراء وحدت

اضافه شدن جستجو در یک قانون

بهبود جستجوی کلی

اضافه شدن علاقه مندی ها

اضافه شدن یادداشت در زیر هر قانون

اضافه شدن گرفتن خروجی و ورودی در یادداشت ها

اضافه شدن محاسبات جدید

اضافه شدن لینک های مفید

اضافه شدن فایل های حقوقی


توسعه دهنده

سیما اپ