لوگو قانون پلاس

قانون پلاس

تصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاستصاویر قانون پلاس

توضیحات

قانون پلاس دارای امکانات متنوعی می باشد که شامل مواد زیر می باشد:

- دسترسی به مهم ترین قوانین رسمی کشور و دیوان عالی کشور

- نظریات مشورتی

- آرا وحدت رویه

- محاسبات از قبیل ارث و خسارت تاخیر تادیه

- ایجاد آلارم برای یادآوری کارهای روزانه

- تقویم کاری و ایجاد آلارم یادآوری

- ایجاد دسته بندی و شخصی سازی از قوانین، نظریات مشورتی، آرا وحدت رویه و یادداشت های شخصی و همچنین ذخیره آن در سرور و نگهداری مطالب در صورت حذف نرم افزار

تغییرات نسخه اخیر

رفع برخی ایرادات

بروزرسانی قوانین


توسعه دهنده

سیما اپ