لوگو  فوتبالیکا: توبهتری یا عادل؟

فوتبالیکا: توبهتری یا عادل؟

تصاویر  فوتبالیکا: توبهتری یا عادل؟تصاویر  فوتبالیکا: توبهتری یا عادل؟تصاویر  فوتبالیکا: توبهتری یا عادل؟

توضیحات

تو بهتری یا عادل


««««این بازی هیچ گونه ارتباطی با عادل فردوسی پور ندارد.»»»»آیا عاشق بحث ها داغ فوتبالی هستی و همیشه تو جمع های دوستانه اطلاعات فوتبالیت رو به رخ بقیه می کشی؟


فکر می کنی تو بهتری یا عادل؟


خوب برای اینکه خودت رو ثابت کنی فقط کافیه بازی فوتبالیکا رو که یه بازی اطلاعات عمومی به سبک کوییز و چهار گزینه ای هست رو همین امروز نصب کنی و تو چالش های هیجان انگیز این بازی و کل کل با حرفه ای ها شرکت کنی.


واقعا فکر می کنی تو بهتری یا عادل

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

footbalika