لوگو فوتال

فوتال

تصاویر فوتالتصاویر فوتالتصاویر فوتالتصاویر فوتالتصاویر فوتال

توضیحات

کنترل و مدیریت پنل سیستم‌های حفاظتی فوتال از راه دور

تغییرات نسخه اخیر

مدیریت و کنترل پنل های حفاظتی فوتال به تعداد دلخواه

پنل مدیریت و راهنمای ادمین

کنترل رله های خروجی

توسعه دهنده

فوتال