لوگو فلش کارت کودکان

فلش کارت کودکان

تصاویر فلش کارت کودکانتصاویر فلش کارت کودکانتصاویر فلش کارت کودکانتصاویر فلش کارت کودکان

توضیحات

این برنامه شامل فلش کارت های انگلیسی برای کودکان و نوجوانان عزیز می باشد که باعث سهولت در یادگیری زبان انگلیسی می شود و شامل دسته بندی های جداگانه مانند حروف الفبا،اعداد،میوه ها،اعضای خانواده،رنگ ها،حیوانات ،پرندگان،اشکال هندسی،اعضاء بدن،وسایل نقلیه،انواع شغل ها،سبزیجات،لباس ها و ...می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران