لوگو  فست تی اس ای | Fast TSE

فست تی اس ای | Fast TSE

تصاویر  فست تی اس ای | Fast TSEتصاویر  فست تی اس ای | Fast TSEتصاویر  فست تی اس ای | Fast TSEتصاویر  فست تی اس ای | Fast TSEتصاویر  فست تی اس ای | Fast TSE

توضیحات

نرم‌افزار رصد بازار Fast TSE به‌منظور ارائه اطلاعات به‌هنگام بازار، در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف اصلی این اپلیکیشن، نمایش اطلاعات کاربردی و پراهمیت نمادهای بازار سرمایه بوده که جهت استفاده روزانه کاربران در ساعات بازار، طراحی شده است.

تغییرات نسخه اخیر

نرم‌افزار رصد بازار بورس

توسعه دهنده

ویستا سامانه آسا