لوگو فروشگاه اینترنتی پرومارت

فروشگاه اینترنتی پرومارت

تصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارتتصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارتتصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارتتصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارتتصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارتتصاویر فروشگاه اینترنتی پرومارت

توضیحات

در پرومارت می توانید کالای مد نظر خود را با قیمت و کیفیت واقعی خریداری کنید، پرومارت ارزش گرانبهای شما را می داند.

تغییرات نسخه اخیر

- بهبود رابط کاربری

- بهبود عملکرد اپلیکیشن

- رفع برخی خطاها

توسعه دهنده

پردازش هوشمند سیکا