لوگو فارماکولوژی

فارماکولوژی

تصاویر فارماکولوژیتصاویر فارماکولوژیتصاویر فارماکولوژی

توضیحات

فارماکولوژی پزشکی

قابل استفاده برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

- مقدمات فارماکولوژی

- داروهای آرام بخش–خواب آور

- هیستامین و آنتی هیستامین

- داروهای بیهوش کننده ي عمومی

- داروهای تزریقی بیهوشی

- داروهای استنشاقی بیهوشی

- داروهای شل کننده عضلانی

- بی حس کننده های موضعی

- اپیوئیدها

- داروهای ضد فشارخون

- داروهای ضد آریتمی

- داروهای کاهنده قند خون


شامل:

✔️ راه تجویز دارو

✔️ اشكال داروئي

✔️ مكانیزم عمل دارو

✔️ میزان جذب دارو

✔️ توزیع دارو

✔️ متابولیسم دارو

✔️ دفع داروها از بدن

✔️ فراهم زیستی دارو

✔️ عبور دارو از غشاها

✔️ فارماکوکینتیک

✔️ نیمه عمر

✔️ طول اثر

✔️ دوز اولیه

✔️ حجم توزیع

✔️ رابطه ساختار و عملکرد دارو

✔️ عملکرد دارو با داروهاي مختلف

و...


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

پزشکی و پیراپزشکی