لوگو عطار نيشابوري(ديوان اشعار)

عطار نيشابوري(ديوان اشعار)

تصاویر عطار نيشابوري(ديوان اشعار)تصاویر عطار نيشابوري(ديوان اشعار)تصاویر عطار نيشابوري(ديوان اشعار)تصاویر عطار نيشابوري(ديوان اشعار)

توضیحات

فريدالدين ابوحامد محمد عطار نيشابوري مشهور به شيخ عطّار نيشابوري (۱۱۴۶م/۵۴۰ق -۱۲۲۱م/۶۱۸ق) يکي از عارفان و شاعران ايراني بلند نام ادبيات فارسي در پايان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. وي در سال ۵۴۰ هجري برابر با ۱۱۴۶ ميلادي در نيشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجري به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسيد.


او داروسازي و داروشناسي را از پدرش آموخت و در عرفان مريد شيخ يا سلسلهٔ خاصي از مشايخ تصوف نبود و به کار عطّاري و درمان بيماران مي‌پرداخت. وي علاقه‌اي به مدرسه و خانقاه نشان نمي‌داد و دوست داشت راه عرفان را از داروخانه پيدا کند علاوه بر اين شغل عطاري خود عامل بي‌نيازي و بي‌رغبتي عطار به مدح‌گويي براي پادشاهان شد. زندگي او به تنظيم اشعار بسيار گذشت از جمله چهار منظومه از وي علاوه بر ديوان اشعار و مجموعه رباعياتش، مختارنامه. آوازهٔ شعر او در روزگار حياتش از نيشابور و خراسان گذشته و به نواحي غربي ايران رسيده بوده‌است. اسنادي نيز در دست است که نشان مي‌دهد حلقهٔ درسهاي عرفاني عطار در نيشابور بسيار گرم و پرشور بوده‌است و بسياري از بزرگان عصر در آن‌ها حاضر مي‌شده‌اند. در دوران معاصر، شيعيان با استناد به برخي شعرهايش بر اين باورند که وي دوست‌دار اهل بيت بوده‌است.


تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران