لوگو طب سنتی - دکتر سیدزاده

طب سنتی - دکتر سیدزاده

5
تصاویر طب سنتی - دکتر سیدزادهتصاویر طب سنتی - دکتر سیدزادهتصاویر طب سنتی - دکتر سیدزادهتصاویر طب سنتی - دکتر سیدزادهتصاویر طب سنتی - دکتر سیدزاده

توضیحات

ویزیت و درمان بیماران براساس تلفیقی از دستاوردهای طب سنتی و کلاسیک و سایر طبهای مکمل از جمله:


مزاج شناسی

زبان شناسی

گیاه درمانی

انواع بادکش (گرم و سرد و خشک و لغزان و...)

انواع حجامت

تغییرات نسخه اخیر

رفع باگ

توسعه دهنده

Behnam.R