لوگو صندلی | Sandaly

صندلی | Sandaly

تصاویر صندلی | Sandalyتصاویر صندلی | Sandalyتصاویر صندلی | Sandaly

توضیحات

«با یک کلیک، تو هر آرایشگاهی که دوست داری صندلیتو رزرو کن»


با صندلی شما می تونید مراکز سرویس دهنده خدمات آرایشگاهی مختلف رو بر اساس مناطق شهرداری و یا موقعیت مکانی روی نقشه مشاهده کنید و بعد از بررسی نظر و امتیاز کاربران، زمان های خالی اون آرایشگاه رو ببینید و نزدیکترین وقت رو رزرو کنید.


با صندلی انتخاب کردن آسون و آگاهانه ست؛ رزرو کردن به راحتی یک کلیک و دریافت خدمات، مطمئن و با کیفیته

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

صندلی