لوگو شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )

شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )

تصاویر شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )تصاویر شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )تصاویر شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )تصاویر شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )تصاویر شوفر ( استعلام و مشاهده خلافی خودرو )

توضیحات

شوفر

اپلیکیشنی برای مشاهده خلافی خودروی شما

با قابلیت های مفیر برای یک راننده:

مشاهده دوربین های طرح ترافیک و سرعت رو ی نقشه

سرعت سنج و مشاهده سرعت لحظه خودروی شما در حال حرکت روی گوشی موبایل

جدول نمره منفیو تخلفات رانندگی

پلاک یاب و تشخیص شهر پلاک ماشین

تغییرات نسخه اخیر

نسخه ابتدایی

توسعه دهنده

وادا