لوگو سیرا

سیرا

تصاویر سیراتصاویر سیراتصاویر سیرا

توضیحات

اپلیکیشن سیرا برای بیمه مرکزی و کارمندان و بازنشستگان آن اداره فراهم شده است که امکان لاگین برای آن ها وجود دارد

تغییرات نسخه اخیر

بهبود مشاهده اخبار

افزایش سرعت و کارایی برنامه

توسعه دهنده

شبکه علمی غرب آسیا