لوگو سیبانک

سیبانک

5
تصاویر سیبانکتصاویر سیبانکتصاویر سیبانکتصاویر سیبانک

توضیحات

سیبانک، بانک تمام دیجیتال سینا است که دسترسی به تمام خدمات بانک را بدون محدودیت زمانی و مکانی و از طریق اپلیکیشن موبایل برای کاربران فراهم میکند. سیبانک یک شعبه دیجیتالی است که در قالب یک سوپر اپلیکیشن مالی تمامی خدمات بانکی را در کنار سایر خدمات مالی و فینتکی ارائه میکند.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه شماره ۳.2.۰

رفع باگ های نسخه بتا

توسعه دهنده

SMART RAHAND