لوگو سهند راننده

سهند راننده

تصاویر سهند رانندهتصاویر سهند رانندهتصاویر سهند رانندهتصاویر سهند رانندهتصاویر سهند راننده

توضیحات

سامانه هوشمند ناوگان داخلی شهرداری تهران (سامانه سهند) با هدف مکانیزه نمودن خدمات خودرویی کلیه واحدهای اجرایی زیرمجموعه شهرداری تهران راه اندازی شده است. نرم افزار راننده سهند برای ناوگان خودرویی شهرداری تهران طراحی شده است و قادر خواهند بود درخواست سفر ماموریتی کارکنان را دریافت و اقدام نمایند. این نرم افزار دارای قابلیت های زیر می باشد:
  • ورود از طریق شماره تلفن همراه
  • مشاهده نقشه و لوکیشن
  • دریافت سفرهای ماموریتی کارکنان
  • اعلام شروع و پایان کار
تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد نرم افزار


توسعه دهنده

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران