لوگو سمیم معلم

سمیم معلم

تصاویر سمیم معلمتصاویر سمیم معلمتصاویر سمیم معلمتصاویر سمیم معلمتصاویر سمیم معلم

توضیحات

سمیم (سامانه مدیریت یکپارچه مدارس) نامی آشنا برای همه کاربرانی است که با درس و مدرسه و کلاس، ارتباط دارند؛ نرم افزاری برای مدارس هوشمند به منظور ایجاد ارتباط و تعامل دو سویه بین معلمان، دانش آموزان، والدین و کادر مدرسه و همچنین انجام امور روزمره مدرسه بصورت کاملا الکترونیکی؛

اپلیکیشن IOS سمیم، نسخه معلم، برنامه ای کاربردی برای ارتباط معلم با دانش آموزان که آنها را از انجام امور به صورت سنتی و کاغذی، بی نیاز میکند؛ معلمین میتوانند ضمن مشاهده لیست دانش آموزان، برای آنها به صورت فردی و گروهی، موارد انضباطی، نمرات و تکالیف را ثبت کند؛ همچنین معلم میتواند با دانش آموزان و والدین ایشان از طریق این اپلیکیشن در ارتباط باشد؛ مهمترین امکانات این برنامه به شرح زیر است:

• امکان مدیریت حساب کاربری به عنوان معلم چند مدرسه؛

• مشاهده برنامه هفتگی، ساعت و محل برگزاری کلاس؛

• دسترسی به مرکز پیام مدرسه برای ارتباط با کادر مدرسه، والدین و دانش آموزان؛

• امکان ثبت حضور و غیاب برای دانش آموزان؛

• امکان ثبت موارد انضباطی و موارد تشویقی برای دانش آموزان؛

• امکان ثبت نمره به صورت فردی و گروهی برای دانش آموزان؛

• امکان تخصیص تکلیف به صورت فردی و گروهی برای دانش آموزان؛

• امکان مشاهده وضعیت کلی هر دانش آموز؛


تغییرات نسخه اخیر

...


توسعه دهنده

فرهیختگان جوان فناوری