لوگو سرعت

سرعت

تصاویر سرعتتصاویر سرعتتصاویر سرعت

توضیحات

#نصب_رايگان

#قبوليتضميني در آزمون آئين نامه رانندگي #سوالاتآئين_نامه٩٩

شمابابرنامه #سرعت به راحتي ميتوانيد آزمون آئين نامه راقبول شويد

برنامه #سرعت توسط چندتن ازمدرسين باسابقه كه همگي بيش از ده سال تجربه تدريس دارند تهيه گرديده اين برنامه هم حاوي بهترين #نكاتكتاب و هم خلاصه فصلهاي كتاب است كه شما باخواندن آن ديگر نياز به خواندن كتاب نداريد و دو #آزمونطلايي و #آزمون_نقره اي كه طبق جديدترين آزمونهاي برگزارشده هرهفته به روزرساني مي گردد

-نرم افزار #سرعت توسط بهترين طراحان نرم افزاركشور طراحي گرديده كه شما با هرسن و سطح سواد و معلومات به راحتي مي توانيد بااين برنامه كار كرده ،آزمون دهيد جوابهاي صحيح و غلط خود راببينيد و در آخر كارنامه كلي دريافت نمائيد


مزيتهاي ديگر نرم افزار#سرعت

١-شمابايكبارنصب و ثبت نام برنامه روي تلفن همراه خودبراي هميشه اين برنامه راداريد ومانند بقيه برنامه هاي مشابه كه مدت يك يا دوماه دارد، نيست

٢-هرتغييريا به روز رساني كه بر روي برنامه انجام ميشود(سوالات يا دروس) بصورت خودكار روي تلفن همراه شما انجام مي شود شما ديگر نيازي به خريد مجدد يا دانلود دوباره نداريد

٣- اگربرنامه را براي سه نفر ارسال نمائيد و انها برنامه را نصب و براي سوالات ثبت نام نمايند،كليه سوالات براي شما رايگان خواهد بود.


تغییرات نسخه اخیر

.


توسعه دهنده

ark-programming