لوگو سانشاین - Sunshine

سانشاین - Sunshine

5
تصاویر سانشاین - Sunshineتصاویر سانشاین - Sunshineتصاویر سانشاین - Sunshine

توضیحات

اپلیکیشن دیجیتال نتورک، به منظور مدیریت نوین بازاریابی شبکه ای قانونی برای سازمان سانشاین طراحی شده است.

در این اپلیکیشن قابلیت مدیریت سازمان، برگزاری جلسات آنلاین، مدیریت و راهبری آموزش های سیستمی، استفاده از CRM درون سازمانی و بسیار امکان دیگر که در اختیار اعضا سازمان سانشاین قرار گرفته، فراهم شده است.

کد شامد وزارت ارشاد: 1-1-704726-65-0-4

تغییرات نسخه اخیر

در این اپلیکیشن قابلیت مدیریت سازمان، برگزاری جلسات آنلاین، مدیریت و راهبری آموزش های سیستمی، استفاده از CRM درون سازمانی و بسیار امکان دیگر که در اختیار اعضا سازمان سانشاین قرار گرفته، فراهم شده است.

تغییرات اخرین آپدیت

توسعه نرم افزار

رفع باگ

اصلاح نام

توسعه دهنده

ریشات (مجتمع دیجیتال نتورک)