لوگو ساندویچ ایشتوویگو

ساندویچ ایشتوویگو

تصاویر ساندویچ ایشتوویگوتصاویر ساندویچ ایشتوویگوتصاویر ساندویچ ایشتوویگوتصاویر ساندویچ ایشتوویگوتصاویر ساندویچ ایشتوویگوتصاویر ساندویچ ایشتوویگو

توضیحات

تولید و عرضه انواع غذاهای اماده و ساندویچ سرد به سوپر مارکتها و همچنین اماده عقد قرار داد با ارگانها و شرکتها و پذیرایی از مهمانان شما توسط انواع غذای سرد و فینگر فود

فروش آنلاین اینترنتی در سراسر ایران

تغییرات نسخه اخیر

عدم کرش و ساخت عضویت

توسعه دهنده

Mehdi Emami