لوگو سافاری من

سافاری من

تصاویر سافاری منتصاویر سافاری منتصاویر سافاری من

توضیحات

سافاری من، اپلیکیشن گردشگری برای ثبت درخواست، سافاری است. هتل ها و تورلیدر ها می توانند به راحتی اقدام به ثبت درخواست سافاری برای تور خود نمایند.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه جدید

توسعه دهنده

safariman