لوگو ساختمان یار

ساختمان یار

تصاویر ساختمان یارتصاویر ساختمان یارتصاویر ساختمان یار

توضیحات

ما جامعه ای از اهالی صنعت ساختمان کشور تشکیل داده ایم که در آن مدیران پروژه بتوانند مصالح ساختمانی پروژه های خود را با بهترین کیفیت و قیمت و شرایط پرداخت و همچنین پیمانکاران و نیروهای کار خود را از سایر کاربران که تولید کنندگان و سرشاخه های اصلی توزیع و یا نیروهای کار متخصص هستند تامین نمایند.


باضافه امکانات ذیل:
  • شامل جدول بروز قیمت های مصالح ساختمانی در کشور
  • با قابلیت چت بین خریداران و فروشندگان
  • ارسال درخواست و پیغام برای کلیه کاربران
-بانک اطلاعاتی پروژه های مشارکت در ساخت


-بازاریابی برای محصولات ساختمانی


تغییرات نسخه اخیر

اشکال در سیستم بروزرسانی


توسعه دهنده

ساختمان یار