لوگو سابانا شرکت های باربری | SB Carrier

سابانا شرکت های باربری | SB Carrier

دریافت
تصاویر سابانا شرکت های باربری | SB Carrierتصاویر سابانا شرکت های باربری | SB Carrierتصاویر سابانا شرکت های باربری | SB Carrier

توضیحات

با استفاده از سابانا، شرکتهای حمل و نقل بین المللی بلاخص کریرها، میتوانند به راحتی به تمام رانندگان مورد تایید سازمان راهداری دسترسی داشته باشند و در کمترین زمان ممکن بارهای خود را بارگیری نمایند.
تسریع در یافتن راننده مورد تایید، انتخاب رانندگان بر اساس امتیاز عملکرد،‌ شفافیت و اعتماد به علت امنیت بالای نرم افزار، کاهش قابل توجه خطای انسانی به علت هوشمند بودن سامانه و کاستن از هزینه های پیگیری مداوم از رانندگان، بخشی از مزایای نرم افزار سابانا برای شرکتهای کریری است.تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

Sabana